Sgipio mordwyaeth
 

Sut ydw i’n canslo fy nghofrestriad neu’n gwneud newidiadau iddo?

Os ydych chi’n dymuno canslo eich cofrestriad gydag AGIC, cysylltu â ni.
 
Os ydych chi’n dymuno amrywio neu newid amodau eich cofrestriad, cysylltu â ni
 
Sylwch os gwelwch yn dda y bydd ffi yn daladwy yn amrywio cais, ac mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen ffioedd.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 06/04/2011