Sgipio mordwyaeth
 

Cofrestru Gwasanaethau Cymwys

Dan Ddeddf Safonau Gofal 2000, mae’n ofynnol i’r rhai sy’n rhedeg neu’n rheoli rhai gwasanaethau gofal iechyd annibynnol gael eu cofrestru. Bydd AGIC ond yn cofrestri Darparydd neu Reolwr os yw yn ystried y gall a bydd un parhâ I gwrdd â’r gofynion cyfreithol angenrheidiol a’r Safonau Gofynnol Cenedleathol.
 
Cewch wybod pa wasanaethau sydd wedi’u cofrestru gydag AGIC, y wybodaeth amdanynt a’u hadroddiad arolygu diweddaraf.
 
Cewch wybod pa fathau o wasanaethau sydd angen cael eu cofrestru gydag AGIC.
 
Arweiniad cam wrth gam ar sut i ymgeisio fel rheolwr neu ddarparwr newydd.
 
Cewch arweiniad a ffurflenni perthnasol naill ai i ganslo eich cofrestriad neu i wneud newidiadau iddo.
 
Cewch weld pa ffioedd sy’n berthnasol i’ch gwasanaeth.
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 06/04/2011