Sgipio mordwyaeth
 

Cyfleuster Chwilio Deintyddion Cofrestredig yng Nghymru

Daeth Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2008 i rym ar 1 Ionawr 2009. Mae’r rheoliadau hyn yn mynnu bod pob deintydd sy’n rhedeg unrhyw ddeintyddiaeth breifat yng Nghymru yn cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC).

Mae’r cyfleuster chwilio hwn yn eich galluogi i chwilio am ddeintyddion sydd wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Gallwch chwilio yn ôl:

 • Côd post
  Gallwch chwilio drwy nodi:
  • Dwy lythyren gyntaf y côd post e.e. bydd SA yn rhestru’r holl ddeintyddion preifat cofrestredig yn ardal y de-orllewin.
  • Y ddwy lythyren gyntaf a’r rhif e.e. bydd SA31 yn rhestru’r holl ddeintyddion preifat cofrestredig mewn ardal fwy penodol./li>
  • Y côd post llawn.
 • Tref
  Gallwch chwilio am yr holl ddeintyddion preifat cofrestredig mewn tref. Efallai bod deintyddion yn darparu gwasanaeth deintyddol mewn sawl cyfeiriad ond y prif gyfeiriad a roddwyd wrth gofrestru a ddefnyddir at ddibenion y cyfleuster chwilio.
 • Enw cyntaf
  Dyma’r enw cyntaf a roddwyd gan y deintydd ond efallai nad ydyw’n cael ei adnabod dan yr enw yn gyffredinol.
 • Cyfenw
  Dyma’r enw a ddefnyddir ar gyfer y gwasanaeth deintyddol. Efallai y ceir achosion lle gallai enw swyddogol y ddeintyddfa a’r enw priod fod yn wahanol.
 • Rhif cofrestru â’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol
  Dyma’r rhif cofrestru a ddarperir gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol i ddeintyddion sydd â’r cymwysterau priodol i ddarparu gwasanaeth deintyddol yn y DU.

Mae’r gronfa ddata yn cael ei diweddaru ar ddiwedd bob mis pryd yr ychwanegir neu eu dileu oddi ar y gofrestr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â chofrestriad deintydd gydag AGIC, cewch gysylltu ag aelod o’r Tîm Rheoleiddio drwy ffonio 02920 928897.

Chwilio'r rhestr deintyddion AGIC

 
 
 
 
 
   
 
(Yn gywir ar 11:27 AM, 09/09/2013)


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 11/01/2010