Sgipio mordwyaeth
 

Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2008 ac Diwydidau

Daw Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2008 i rym ar 1 Ionawr 2009. Yn ôl y Rheoliadau mae’n ofynnol i ymarferwyr deintyddol yng Nghymru, sy’n darparu unrhyw driniaeth ddeintyddol nad yw yn y GIG, gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) dan Ddeddf Safonau Gofal 2000.
  
Dylai danfon unrhyw ymholiadau i privatedentistryregistration@cymru.gsi.gov.uk
 
Sut ydw i’n cofrestru gydag AGIC fel deintydd?


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 08/04/2013