Sgipio mordwyaeth
 

Dolenni Cysylltiedig

Sylwer nad yw Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau y cynigir cysylltiad â nhw, nac am ba mor ddibynadwy ydyn nhw. Nid yw'r Cynulliad o reidrwydd yn ategu'r farn a fynegir arnynt a rhaid peidio â chymryd y ffaith eu bod wedi'u rhestru fel ategiad o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd pob cyswllt yn gweithio drwy'r amser ac nid ni sy'n rheoli pryd y mae'r tudalennu cyswllt hyn ar gael.

A

B

D

F

G

H

I

L

M

  • MENCAP (Seasneg yn Unig)
  • MIND (Saesneg yn unig)
     

N

O

P

Q

R

S

T

U

Y

W


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 17/02/2012