Sgipio mordwyaeth
 

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Gwasgwch ar yr adroddiad hoffech ei weld

Trefnwyd y dogfennau yn ol dyddiad - trefnu yn ol enw
Dogfen(nau)
Mwy o wybodaeth ar Bwrdd Iechyd Hywel Dda Arolygiad Dirybudd o Urddas a Gofal Hanfodol 24 a 25 Mehefin 2012 Cynllun GweithreduBwrdd Iechyd Hywel Dda Arolygiad Dirybudd o Urddas a Gofal Hanfodol 24 a 25 Mehefin 2012 Cynllun Gweithredu ([Ffeil PDF] 246 KB)   20/12/12
Mwy o wybodaeth ar Bwrdd Iechyd Hywel Dda Arolygiad Dirybudd o Urddas a Gofal Hanfodol - 24 a 25 Mehefin 2012 Datganiad i’r Wasg Bwrdd Iechyd Hywel DdaBwrdd Iechyd Hywel Dda Arolygiad Dirybudd o Urddas a Gofal Hanfodol - 24 a 25 Mehefin 2012 Datganiad i’r Wasg Bwrdd Iechyd Hywel Dda ([Ffeil PDF] 21 KB)   01/11/12
Mwy o wybodaeth ar Bwrdd Iechyd Hywel Dda Arolygiad Dirybudd o Urddas a Gofal Hanfodol - 24 a 25 Mehefin 2012 Datganiad i’r WasgBwrdd Iechyd Hywel Dda Arolygiad Dirybudd o Urddas a Gofal Hanfodol - 24 a 25 Mehefin 2012 Datganiad i’r Wasg ([Ffeil PDF] 191 KB)   01/11/12
Mwy o wybodaeth ar Bwrdd Iechyd Hywel Dda Arolygiad Dirybudd o Urddas a Gofal Hanfodol Dyddiad yr arolygiad 24 a 25 Mehefin 2012Bwrdd Iechyd Hywel Dda Arolygiad Dirybudd o Urddas a Gofal Hanfodol Dyddiad yr arolygiad 24 a 25 Mehefin 2012 ([Ffeil PDF] 296 KB)   01/11/12
Mwy o wybodaeth ar Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ysbyty Llwynhelyg, Archwiliad Glanweithdra Dirybudd Ar Hap Awst 2012Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ysbyty Llwynhelyg, Archwiliad Glanweithdra Dirybudd Ar Hap Awst 2012 ([Ffeil PDF] 225 KB)   31/10/12
Mwy o wybodaeth ar Bwrdd Iechyd Hywel Dda Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap Dyddiad yr ymweliad  21 Mawrth 2012Bwrdd Iechyd Hywel Dda Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap Dyddiad yr ymweliad 21 Mawrth 2012 ([Ffeil PDF] 345 KB)   09/08/12
Mwy o wybodaeth ar Bwrdd Iechyd Hywel Dda Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap Dyddiad yr ymweliad 21 Mawrth 2012 Datganiad i’r WasgBwrdd Iechyd Hywel Dda Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap Dyddiad yr ymweliad 21 Mawrth 2012 Datganiad i’r Wasg ([Ffeil PDF] 102 KB)   09/08/12
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad yr arolygiaethau ar y cyd o arferion a threfniadau rhyng-asiantaethol i ddiogelu ac amddiffyn plany Sir BenfroAdolygiad yr arolygiaethau ar y cyd o arferion a threfniadau rhyng-asiantaethol i ddiogelu ac amddiffyn plany Sir Benfro ([Ffeil PDF] 262 KB)   22/11/11
Mwy o wybodaeth ar Datganiad i'r Wasg - Adolygiad yr arolygiaethau ar y cyd o arferion a threfniadau rhyng-asiantaethol i ddiogelu ac amddiffyn plany Sir BenfroDatganiad i'r Wasg - Adolygiad yr arolygiaethau ar y cyd o arferion a threfniadau rhyng-asiantaethol i ddiogelu ac amddiffyn plany Sir Benfro ([Ffeil PDF] 107 KB)   22/11/11
Mwy o wybodaeth ar Datganiad i'r Wasg - Ysbyty Bronglais - Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap - 27.07.2011Datganiad i'r Wasg - Ysbyty Bronglais - Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap - 27.07.2011 ([Ffeil PDF] 189 KB)   29/09/11
Mwy o wybodaeth ar Ysbyty Bronglais - Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap - 27.07.2011Ysbyty Bronglais - Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap - 27.07.2011 ([Ffeil PDF] 389 KB)   29/09/11
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithredu Sir Benfro yn ymateb i Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009 - WEDI'I DIWEDDARU MAI 2011 (Saesneg yn unig)Cynllun Gweithredu Sir Benfro yn ymateb i Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009 - WEDI'I DIWEDDARU MAI 2011 (Saesneg yn unig) ([Ffeil PDF] 87 KB)   27/09/11
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithredu Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn ymateb i Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009 - WEDI'I DIWEDDARU MAI 2011 (Saesneg yn unig)Cynllun Gweithredu Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn ymateb i Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009 - WEDI'I DIWEDDARU MAI 2011 (Saesneg yn unig) ([Ffeil PDF] 86 KB)   27/09/11
Mwy o wybodaeth ar Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap - Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin CymruArchwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap - Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru ([Ffeil PDF] 336 KB)   30/03/11
Mwy o wybodaeth ar Datganiad i'r Wasg - Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap - Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin CymruDatganiad i'r Wasg - Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap - Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru ([Ffeil PDF] 163 KB)   30/03/11
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithredu - Archwiliadau Dirybudd ar Hap ynglyn ag Urddas a Pharch - Ward Enlli, Ysbyty BronglaisCynllun Gweithredu - Archwiliadau Dirybudd ar Hap ynglyn ag Urddas a Pharch - Ward Enlli, Ysbyty Bronglais ([Ffeil PDF] 166 KB)   04/03/11
Mwy o wybodaeth ar Llythyr Goruchwyliaeth - Archwiliadau Dirybudd ar Hap ynglyn ag Urddas a Pharch - Enlli Ward, Ysbyty BronglaisLlythyr Goruchwyliaeth - Archwiliadau Dirybudd ar Hap ynglyn ag Urddas a Pharch - Enlli Ward, Ysbyty Bronglais ([Ffeil PDF] 79 KB)   21/02/11
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithredu Bwrdd Iechyd Hywel Dda - Diogelu ac Amddiffyn Plant yng NghymruCynllun Gweithredu Bwrdd Iechyd Hywel Dda - Diogelu ac Amddiffyn Plant yng Nghymru ([Ffeil PDF] 146 KB)   19/01/11
Mwy o wybodaeth ar Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009 ([Ffeil PDF] 589 KB)   10/01/11
Mwy o wybodaeth ar Datganiad i'r Wasg - Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009Datganiad i'r Wasg - Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009 ([Ffeil PDF] 186 KB)   10/01/11
Mwy o wybodaeth ar Datganiad i'r Wasg - Bwrdd Iechyd Hywel Dda Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar HapDatganiad i'r Wasg - Bwrdd Iechyd Hywel Dda Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap ([Ffeil PDF] 71 KB)   26/05/10
Mwy o wybodaeth ar Bwrdd Iechyd Hywel Dda Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar HapBwrdd Iechyd Hywel Dda Archwiliad Glanweithdra Dirybudd ar Hap ([Ffeil PDF] 298 KB)   26/05/10
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithredu Bwrdd Iechyd Hywel Dda IR(ME)R (Saesneg yn unig)Cynllun Gweithredu Bwrdd Iechyd Hywel Dda IR(ME)R (Saesneg yn unig) ([Ffeil PDF] 15 KB)   11/12/09
Mwy o wybodaeth ar Arolygiad o gydymffurfiad â Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) 2000 a Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) (Diwygio) 2006 (IR(ME)R): Yr Adran Delweddu Diagnostig, Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Bwrdd Iechyd Hywel DdaArolygiad o gydymffurfiad â Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) 2000 a Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) (Diwygio) 2006 (IR(ME)R): Yr Adran Delweddu Diagnostig, Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Bwrdd Iechyd Hywel Dda ([Ffeil PDF] 582 KB)   11/12/09
Mwy o wybodaeth ar Arolygiad o gydymffurfiad â Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) 2000 a Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) (Diwygio) 2006 (IR(ME)R): Adran Delweddu Diagnostig, Ysbyty Cyffredinol Withybush, Bwrdd Iechyd Hywel DdaArolygiad o gydymffurfiad â Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) 2000 a Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) (Diwygio) 2006 (IR(ME)R): Adran Delweddu Diagnostig, Ysbyty Cyffredinol Withybush, Bwrdd Iechyd Hywel Dda ([Ffeil PDF] 320 KB)   11/12/09
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 08-09 - BILl CeredigionAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 08-09 - BILl Ceredigion ([Ffeil PDF] 870 KB)   09/09/09
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 08-09 - BILl Sir BenfroAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 08-09 - BILl Sir Benfro ([Ffeil PDF] 868 KB)   09/09/09
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 08-09 - Ymddiriedolaeth GIG Hywel DdaAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 08-09 - Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda ([Ffeil PDF] 829 KB)   09/09/09
Mwy o wybodaeth ar Cynllun gweithredu ar gyfer Ysbytai Whithybush a De Sir Benfro Hapwiriad Dirybudd ar Lanweithdra - 20.01.09Cynllun gweithredu ar gyfer Ysbytai Whithybush a De Sir Benfro Hapwiriad Dirybudd ar Lanweithdra - 20.01.09 ([Ffeil PDF] 139 KB)   15/04/09
Mwy o wybodaeth ar Byrddau Iechyd Lleol Ceredigion a Sir Benfro - Cynllun Gweithredu Adolygiad Anabledd Dysgu Cymru GyfanByrddau Iechyd Lleol Ceredigion a Sir Benfro - Cynllun Gweithredu Adolygiad Anabledd Dysgu Cymru Gyfan ([Ffeil PDF] 129 KB)   01/04/09
Mwy o wybodaeth ar Byrddau Iechyd Lleol Ceredigion a Sir Benfro - Cynllun Gweithredu Adolygiad Anabledd Dysgu Cymru GyfanByrddau Iechyd Lleol Ceredigion a Sir Benfro - Cynllun Gweithredu Adolygiad Anabledd Dysgu Cymru Gyfan ([Ffeil PDF] 129 KB)   01/04/09
Mwy o wybodaeth ar Ysbytai Withybush a De Sir Benfro - Hapwiriadau Glanweithdra Dirybudd - 20.01.09Ysbytai Withybush a De Sir Benfro - Hapwiriadau Glanweithdra Dirybudd - 20.01.09 ([Ffeil PDF] 352 KB)   11/03/09
Mwy o wybodaeth ar Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda - Cynllun Gweithredu Adolygiad Anabledd Dysgu Cymru GyfanYmddiriedolaeth GIG Hywel Dda - Cynllun Gweithredu Adolygiad Anabledd Dysgu Cymru Gyfan ([Ffeil PDF] 118 KB)   28/01/09
Mwy o wybodaeth ar BILl Sir Gaerfyrddin - Cynllun Gweithredu Adolygiad Anabledd Dysgu Cymru GyfanBILl Sir Gaerfyrddin - Cynllun Gweithredu Adolygiad Anabledd Dysgu Cymru Gyfan ([Ffeil PDF] 97 KB)   19/01/09
Mwy o wybodaeth ar Cynllun gweithredu ar gyfer Ysbyty Cyffredinol Bronglais ac Ysbyty Tregaron Hapwiriad Dirybudd ar Lanweithdra - 18.09.08Cynllun gweithredu ar gyfer Ysbyty Cyffredinol Bronglais ac Ysbyty Tregaron Hapwiriad Dirybudd ar Lanweithdra - 18.09.08 ([Ffeil PDF] 213 KB)   14/01/09
Mwy o wybodaeth ar Ysbytai Bronglais a Tregaron - Hapwiriad Dirybudd o Lendid Ysbyty - 18.09.08Ysbytai Bronglais a Tregaron - Hapwiriad Dirybudd o Lendid Ysbyty - 18.09.08 ([Ffeil PDF] 391 KB)   26/11/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - BILl Sir GaerfyrddinAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - BILl Sir Gaerfyrddin ([Ffeil PDF] 404 KB)   24/10/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - Cyn Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a DerwenAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - Cyn Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen ([Ffeil PDF] 407 KB)   24/10/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - Cyn Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth CymruAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - Cyn Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru ([Ffeil PDF] 455 KB)   17/10/08
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithrdu - Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda Hapwiriad Dirybudd ar Lanweithdra YsbytaiCynllun Gweithrdu - Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda Hapwiriad Dirybudd ar Lanweithdra Ysbytai ([Ffeil PDF] 143 KB)   15/10/08
Mwy o wybodaeth ar Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda Hapwiriad Dirybudd ar Lanweithdra YsbytaiYmddiriedolaeth GIG Hywel Dda Hapwiriad Dirybudd ar Lanweithdra Ysbytai ([Ffeil PDF] 270 KB)   10/10/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - Y Cyn Ymddiriedolaeth GIG Sir GaerfyrddinAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - Y Cyn Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin ([Ffeil PDF] 388 KB)   08/10/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - BILl Sir BenfroAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - BILl Sir Benfro ([Ffeil PDF] 238 KB)   17/09/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - BILl CeredigionAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru 07-08 - BILl Ceredigion ([Ffeil PDF] 316 KB)   15/09/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - BILl Sir GaerfyrddinAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - BILl Sir Gaerfyrddin ([Ffeil PDF] 319 KB)   11/03/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a DerwenAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen ([Ffeil PDF] 333 KB)   11/03/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth CymruAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru ([Ffeil PDF] 204 KB)   07/03/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - Ymddiriedolaeth GIG Sir GaerfyrddinAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin ([Ffeil PDF] 306 KB)   07/03/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - BILl Sir BenfroAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - BILl Sir Benfro ([Ffeil PDF] 312 KB)   18/02/08
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - BILl CeredigionAdolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru - BILl Ceredigion ([Ffeil PDF] 310 KB)   18/02/08
Mwy o wybodaeth ar Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan- Cynllun Gweithredu ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru (Saesneg yn Unig)Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan- Cynllun Gweithredu ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 49 KB)   11/02/08
Mwy o wybodaeth ar Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - Cynllun Gweithredu ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen (Saesneg yn unig)Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - Cynllun Gweithredu ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen (Saesneg yn unig) ([Ffeil PDF] 16 KB)   15/10/07
Mwy o wybodaeth ar Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - Cynllun Gweithredu ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin (Saesneg yn unig)Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - Cynllun Gweithredu ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin (Saesneg yn unig) ([Ffeil PDF] 29 KB)   11/09/07
Mwy o wybodaeth ar Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - Canfyddiadau ar gyfer Ceredigion a Chanolbarth Cymru (Saesneg yn unig)Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - Canfyddiadau ar gyfer Ceredigion a Chanolbarth Cymru (Saesneg yn unig) ([Ffeil PDF] 172 KB)   24/07/07
Mwy o wybodaeth ar Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - canfyddiadau ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyddin (Saesneg yn Unig)Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - canfyddiadau ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyddin (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 111 KB)   11/06/07
Mwy o wybodaeth ar Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - Canfyddiadau ar Gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen (Saesneg yn Unig)Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan - Canfyddiadau ar Gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 112 KB)   11/06/07
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithredu Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin (Saesneg yn Unig)Cynllun Gweithredu Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 102 KB)   24/05/07
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithredu Dilynol Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen (Saesneg yn Unig)Cynllun Gweithredu Dilynol Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 57 KB)   13/04/07
Mwy o wybodaeth ar Grid Asesu BILI Ceredigion 06-07Grid Asesu BILI Ceredigion 06-07 ([Ffeil PDF] 65 KB)   27/03/07
Mwy o wybodaeth ar Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru - Canfyddiadau Arolygaeth Bwrdd Iechyd Lleol CeredigionArolygaeth Gofal Iechyd Cymru - Canfyddiadau Arolygaeth Bwrdd Iechyd Lleol Ceredigion ([Ffeil PDF] 65 KB)   27/03/07
Mwy o wybodaeth ar Adroddiad Arolygiad Bwrdd Iechyd Lleol Sir Gaerfyrddin - Rhan 1Adroddiad Arolygiad Bwrdd Iechyd Lleol Sir Gaerfyrddin - Rhan 1 ([Ffeil PDF] 636 KB)   31/01/07
Mwy o wybodaeth ar Adroddiad Arolygiad Bwrdd Iechyd Lleol Sir Gaerfyrddin - Rhan 2Adroddiad Arolygiad Bwrdd Iechyd Lleol Sir Gaerfyrddin - Rhan 2 ([Ffeil PDF] 651 KB)   31/01/07
Mwy o wybodaeth ar Grid Asesu BILl Sir Benfro 06-07Grid Asesu BILl Sir Benfro 06-07 ([Ffeil PDF] 57 KB)   29/01/07
Mwy o wybodaeth ar Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru - Canfyddiadau Arolygaeth Bwrdd Iechyd Lleol Sir BenfroArolygaeth Gofal Iechyd Cymru - Canfyddiadau Arolygaeth Bwrdd Iechyd Lleol Sir Benfro ([Ffeil PDF] 1 MB)   29/01/07
Mwy o wybodaeth ar Cynllun Gweithredu Dilynol CGGI Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion (Saesneg yn Unig)Cynllun Gweithredu Dilynol CGGI Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 131 KB)   23/01/07
Mwy o wybodaeth ar Adroddiad Arolygu Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru ---- 7 Gorffennaf 2005Adroddiad Arolygu Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru ---- 7 Gorffennaf 2005 ([Ffeil PDF] 938 KB)   23/01/07
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin yn erbyn Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) Llythyr (Saesneg yn Unig)Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin yn erbyn Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) Llythyr (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 136 KB)   18/01/07
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin yn erbyn Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) Atodiad 1 (Saesneg yn Unig)Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin yn erbyn Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) Atodiad 1 (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 81 KB)   18/01/07
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin yn erbyn Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) Atodiad 2 (Saesneg yn Unig)Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin yn erbyn Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) Atodiad 2 (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 22 KB)   18/01/07
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen yn erbyn Atodiad Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) (Saesneg yn Unig)Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen yn erbyn Atodiad Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 54 KB)   21/11/06
Mwy o wybodaeth ar Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen yn erbyn Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) Llythyr (Saesneg yn Unig)Adolygiad o gynnydd Ymddiriedolaeth GIG Sir Benfro a Derwen yn erbyn Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Gwellhad Gofal Iechyd (CGGI) Llythyr (Saesneg yn Unig) ([Ffeil PDF] 112 KB)   20/11/06


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 20/12/2012