Sgipio mordwyaeth
 

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau


Bydd Arolygiaeth Iechyd Cymru yn cyhoeddi ei holl adroddiadau ar y dudalen hon ar y wefan.  Gallwch hefyd weld adroddiadau blaenorol, ein hadroddiadau blynyddol a chorfforaethol a dogfennau perthnasol eraill.  Mae’r holl ddogfennau wedi’u cyhoeddi ar fformat pdf. 
Cliciwch ar un o’r canlynol:

Gall cyhoeddiadau a gwybodaeth arall AGIC gael eu darparu mewn ffyrf neu iaith arall ar gais. Bydd oedi byr wrth i ni baratoi ieithoedd a fformatau gwahanol er mwyn diwallu anghenion unigol. Cysylltwch â ni am gymorth.

Mae copïau o bob adroddiad, ar ôl ei gyhoeddi, ar gael ar ein gwefan, neu cysylltwch â ni:

Rheolwr Cyfathrebu a Chyfleusterau
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Ty Bevan
Parc Busnes Caerffili
Heol y Fan
CAERFFILI
CF83 3ED


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 08/09/2011