Sgipio mordwyaeth
 

Safonau Gofal Iechyd Annibynnol

Y Safonau Gofal Iechyd a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Mae AGIC wedi mapio’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a’r rheoliadau perthnasol i’r Safonau Gofal Iechyd, a bydd yn darparu cyfres o Ganllawiau Technegol i’ch helpu i ddeall sut y gellwch sicrhau, trwy ymateb i feini prawf a chwestiynau’r Safonau Gofal Iechyd, eich bod yn bodloni’r gofynion a bennir yn y rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol.
 
Gwahoddir defnyddwyr i roi adborth am y Canllawiau Technegol gan y bydd y rhain yn cael eu hadolygu a’u diweddaru’n flynyddol. Anfonwch eich sylwadau trwy ddefnyddio
ffurflen adborth y safonau.
  
Os gwelwch yn dda, dychwelwch y ffurflenni ar ôl eu llenwi at:

Pwy fydd yn gorfod llenwi’r offeryn hunanasesu electronig yn 2008?

Am 2008, darparwyr aciwt (gan gynnwys y rhai sy’n darparu triniaeth ddeintyddol o dan anesthesia cyffredinol) a darparwyr iechyd meddwl yn unig y mynnir eu bod yn defnyddio’r offeryn hwn.
 

Gwybodaeth bellach

Ar gael yn y Cylchlythyr Gofal Iechyd Annibynnol Ar gyfer Mehefin 2008. (Saesneg yn Unig)


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 05/03/2010