Sgipio mordwyaeth
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru   Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw’r arolygiaeth a’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer pob gwasanaeth gofal iechyd yng Nghymru. Mae AGIC yn canolbwyntio’n bennaf ar:
  • Wneud cyfraniad sylweddol i wella diogelwch ac ansawdd gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru
  • Gwella profiad dinasyddion o ofal iechyd yng Nghymru pa un ai fel claf, defnyddiwr gwasanaeth, gofalydd, perthynas neu weithiwr
  • Atgyfnerthu llais cleifion a’r cyhoedd yn y modd yr adolygir gwasanaethau iechyd
  • Sicrhau bod gwybodaeth amserol, ddefnyddiol, perthnasol a rhwydd cael gafael arni am ddiogelwch ac ansawdd gofal iechyd yng Nghymru ar gael i bawb.

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn symud i Ferthyr Tudful

Rydym yn symud i Ferthyr Tudful dros benwythnos 19 a 20 Hydref 2013.
Ein cyfeiriad newydd fydd:
 
Healthcare Inspectorate Wales
Welsh Government
Rhydycar Business Park
Merthyr Tydfil
CF48 1UZ
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ
 
Bydd ein post yn cael ei ailgyfeirio o’n hen gyfeiriad yng Nghaerffili am chwe mis, ond dylech ddefnyddio ein cyfeiriad newydd ar gyfer unrhyw ohebiaeth o 21 Hydref ymlaen.
 
Os gwelwch yn dda ewch i adran newyddion diweddaraf y wefan am fwy o wybodaeth.
 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 04/04/2014